Omkjrqbftdmqlljowztr

SMÄRTKROPPEN

frigör dig från smärtkroppen genom att förstå den.

  Anmäl dig till kursen

HUR FUNGERAR VÅR SMÄRTKROPP?

Smärtkroppen är en entitet som vi tror är vår verklighet, men så är det inte.

Genom våra tankar och rädslor och trauman som uppstått i livet lever vi genom vår smärtkropp och det resulterar i att vi inte tillåter oss att leva livet fullt ut.

I denna kurs kommer vi att förstå vad smärtkroppen är vad den är uppbyggd av och vi kommer dessutom lära oss ett system där vi kan vända alla negativa aspekter som vi tror är vi, till de positiva aspekter som faktiskt är vi.

Kristinas Yoga och meditation hjälper att få klarhet och balans i tankar och känslor och forma oss till positiva, glada friska medmänniskor.


Vanliga frågor


NÄR?
Onsdagen den 4 September mellan 17:30 - 20:00
Var?
KK studio, en lyxig studio på Östermalm. Tunnelbana Östermalmstorg. Mer info om var och hur inför kursen kommer efter anmälan.
Kan jag ta igen om jag missar en klass?
Vid mån av plats vid nästa tillfälle går det bra att ta igen.

Din instruktör


Kristina Kumlin
Kristina Kumlin

"Egentligen är det väldigt enkelt. Balans och en högre energinivå håller oss från sjukdom."

Kristina Kumlin har studerat yoga och meditation sedan 1995 då hon hade gått i botten på ett fysiskt och psykiskt plan.

Sedan dess har hon varit och är fortfarande intresserad av att lära sig mer hur vi kan förena det vetenskapliga med det alternativa för att se en helhet i kroppen. Balans är nyckeln till hälsa. Om vi skapar obalans i vår kropp blir resultatet sjukdom, på ett eller annat sätt.

Hon är Yogaterapeut, certifierad Kundalini och Shakti Naam yogalärare, Harmonium och Sat Nam Rasayan helare och Qi gongfantast. Hon har jobbat professionellt mellan New York, Paris och Stockholm med privata coaching och kurser och events där hälsan och den inre lyckan alltid står i fokus.Börja nu!